Czym jest program Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Czym jest program Pracowniczych Planów Kapitałowych?
Strona główna » Blog » Czym jest program Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych. Systemem Pracowniczych Planów Kapitałowych mają zostać objęte wszystkie podmioty zatrudniające, jednak dla samego zatrudnionego program jest dobrowolny. Dokonywanie wpłat na poczet PPK jest ustawowym obowiązkiem pracodawcy i nie może on z niego zrezygnować. Wpłaty na konto PPK pochodzą z trzech źródeł: od pracodawcy, zatrudnionego i Skarbu Państwa.

Które podmioty obowiązują Pracownicze Plany Kapitałowe i od kiedy?

Obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. ustawa o pracowniczych planach kapitałowych wprowadziła stopniowe wdrażanie programów dla kolejnych grup pracodawców. Termin, od którego danego pracodawcę obowiązuje ustawa o pracowniczych planach kapitałowych zależy od liczby osób zatrudnionych:

 • od dnia 1 lipca 2019 r. – ustawą o PPK objęci zostali pracodawcy, którzy zatrudniali co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Pracodawcy ci mieli obowiązek zawrzeć umowę o zarządzanie PPK do 25 października 2019 oraz zawrzeć umowę o prowadzenie PPK do 12 listopada 2019.
 • od dnia 1 stycznia 2020 r. – ustawą o PPK objęci zostali pracodawcy, którzy zatrudniali co najmniej 50 osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. Pracodawcy ci mają obowiązek zawrzeć umowę o zarządzanie PPK do 27 października 2020 r. i o prowadzenie PPK do 10 listopada 2020 r.
 • od dnia 1 lipca 2020 r. – ustawą o PPK objęci zostali pracodawcy, którzy zatrudniali co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Pracodawcy ci mają obowiązek zawrzeć umowę o zarządzanie PPK do 27 października 2020 r. i o prowadzenie PPK do 10 listopada 2020 r.
 • od dnia 1 stycznia 2021 r. – ustawą o PPK objęci zostaną pozostali pracodawcy. Pracodawcy ci będą mieli obowiązek zawrzeć umowę o zarządzanie PPK do 23 kwietnia 2020 r. i o prowadzenie PPK do 10 maja 2021 r.

Pracownicze Plany Kapitałowe jak to działa?

 1. Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych przez pracodawcę jest procesem długotrwałym i wymagającym przede wszystkim:
 2. wyłonienia reprezentacji osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym (obowiązek ten nie dotyczy pracodawców, u których działa zakładowa organizacja związkowa);
 3. wyboru instytucji finansowej do obsługi i zarządzania PPK w porozumieniu z organizacją związkową lub wyłonioną reprezentacją osób zatrudnionych. Wyboru instytucji finansowej pracodawca może dokonać tylko spośród instytucji umieszczonych w ewidencji PPK i prezentowanych na portalu internetowym PPK;
 4. określenia liczby osób zatrudnionych, które automatycznie zostaną zapisani do PPK, a które, by zostały objęte PPK, muszą złożyć stosowne wnioski. Do programu pracowniczych planów kapitałowych będzie obowiązywać tzw. automatyczny zapis osób zatrudnionych w wieku od 18 do 54 lat. Każda taka osoba ma możliwość rezygnacji z udziału w PPK. Aby tego dokonać, powinien złożyć swojemu pracodawcy deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Od 55. roku życia osoba zatrudniona samodzielnie składa wniosek o przystąpienie do programu. Obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie o możliwości złożenia takiego wniosku. Obowiązek zawarcia umów o prowadzenie PPK nie odnosi się natomiast do osób zatrudnionych, które najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyły 70. rok życia;
 5. ustalenia wysokości składek – czy będą to składki podstawowe czy również składki dodatkowe. Składki dodatkowe mogą zadeklarować zarówno osoby zatrudnione, jak pracodawca;
 6. zawarcia umowy o zarządzanie PPK oraz o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową w ustawowym terminie, zależnym od ilości osób zatrudnionych przez pracodawcę;
 7. terminowego odprowadzania wpłat oraz prowadzenia i archiwizacji dokumentacji przez pracodawcę Obsługa uczestników PPK będzie się także wiązała z przekazywaniem określonych informacji instytucji finansowej oraz samym uczestnikom PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe kogo nie dotyczą:

Programu Pracowniczych Planów Kapitałowych wdrażać nie muszą:

 • mikroprzedsiębiorcy, którym wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat;
 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jeżeli nie zatrudniają osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK;
 • osoba fizyczna, która zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (na przykład osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub dorywczą pomoc domową).

Pracownicze Plany Kapitałowe czy warto?

Kwestia tego czy warto skorzystać z Pracowniczych Planów Kapitałowych jest kwestią indywidualną. Z naszej strony oferujemy doradztwo i pomoc prawną, w ramach której pomożemy Ci określić plan postępowania. Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj najlepszą pomoc!
Zadzwoń lub umów spotkanie przez internet