Przedsiębiorco, WUP żąda zwrotu wypłaconej pomocy w ramach tarczy antykryzysowej – nie pozwól sobie wmówić, że ma rację. Jeśli WUP chce zwrotu niech idzie do sądu.

Przedsiębiorco, WUP żąda zwrotu wypłaconej pomocy w ramach tarczy antykryzysowej – nie pozwól sobie wmówić, że ma rację. Jeśli WUP chce zwrotu niech idzie do sądu.

Wojewódzkie Urzędy Pracy dokonują wykładni przepisów tarczy antykryzysowej na niekorzyść przedsiębiorców i żądają zwrotu części wypłaconej pomocy.

Powyższy problem dotyczy pracodawców, którzy do lipca 2021 r. skorzystali zarówno z pomocy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzeń i składek ZUS pracowników (art. 15g, art. 15gg ustawy covidowej) jak i ze zwolnienia przedsiębiorcy z płatności składek ZUS dla pracowników (art. 31zo ustawy covidowej) w różnych, niepokrywających się miesiącach. Pomimo, że okresy pomocy się nie pokrywają, w ocenie organów przedsiębiorca nie mógł skorzystać z tych dwóch form pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników.

Czy wykładnia organów jest prawidłowa? W naszej ocenie nie – istnieje szereg argumentów przemawiających za tym, że wykładnia przepisów prezentowana przez organy jest wadliwa. Z błędną wykładnią przepisów stosowaną przez organy można zatem walczyć.

Dostałeś wezwanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy do zwrotu udzielonej pomocy lub WUP złożył pozew do sądu o zwrot? Skontaktuj się z nami:

 tel kom.: 77 456 56 11 lub e-mail: kancelaria@jk.opole.pl.