Sukces w sprawie frankowej!

Sukces w sprawie frankowej!


Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie frankowym naszej Kancelarii!

W dniach 15.06.2023 r. oraz 16.06.2023 r. w Sądzie Okręgowym w Opolu w prowadzonych przez nas sprawach frankowych zapadły dwa wyroki – w obu wyrokach Sąd:

– ustalił nieważność umowy kredytu frankowego

– zasądził od banku na rzecz kredytobiorców zwrot wszystkich uiszczonych przez nich rat i kosztów dodatkowych na poczet tego kredytu

-zasądził od banku na rzecz kredytobiorców zwrot wszystkich kosztów procesu.

Co więcej, jedna ze spraw zakończyła się przed sądem I instancji już po kilku miesiącach od dnia wniesienia pozwu!

W motywach rozstrzygnięcia w obu sprawach skład sędziowski powołał się na ugruntowaną już linię orzeczniczą w przedmiocie niezgodnych z przepisami klauzul indeksacyjnych zawartych w umowie.

Kredytobiorców – frankowiczów zachęcamy do kontaktu w sprawie umowy kredytu:

Tel. 77 456 56 11
e mail.: kancelaria@jk.opole.pl