DOBRA WIADOMOŚĆ DLA FRANKOWICZÓW!

DOBRA WIADOMOŚĆ DLA FRANKOWICZÓW!


Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej już po raz kolejny stanął po stronie słabszej strony umowy
kredytu – konsumenta, wydając w dniu 15 czerwca 2023 r. w sprawie o sygnaturze C-520/21 długo
oczekiwany przez frankowiczów wyrok.


Po rozpoznaniu pytania prejudycjalnego zadanego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia
w Warszawie TSUE w wydanym wyroku przesądził, że w świetle przepisów unijnej dyrektywy Rady
93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich
bank oprócz zwrotu pieniędzy zapłaconych w wykonaniu tej umowy (kapitału kredytu) oraz odsetek
ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty, nie może domagać się od konsumentów
jakichkolwiek innych świadczeń (w szczególności wynagrodzenia, odszkodowania, zwrotu kosztów
lub waloryzacji świadczenia) – jeśli miałoby to prowadzić do uzyskania przez bank odszkodowania za
utratę zysku, jaki zamierzał osiągnąć z umowy zawierającej niedozwolone postanowienia.

Powyższy wyrok jest bardzo ważnym orzeczeniem dla wielu frankowiczów obawiających się roszczeń
kierowanych przez banki w konsekwencji stwierdzenia przez sąd nieważności umowy kredytowej i
dający frankowiczom mocny argument w starciu sądowym z bankami. Oznacza to, że kredytobiorcy
posiadający kredyty indeksowane lub denominowane kursem obcym nie powinni obawiać się
wystąpienia przeciwko bankowi na drogę sądową.

Profesjonalne doradztwo i pomoc prawna

Zapraszamy Cię do zapoznania się z naszą ofertą usług prawnych, dostępną w renomowanej Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych – Jarosiński, Kuliński i Partnerzy. Jesteśmy zespołem doświadczonych prawników, gotowych służyć Ci wsparciem i doradztwem w różnorodnych dziedzinach prawa. Zaufaj nam w rozwiązaniu Twojego problemu i osiągnięciu zamierzonych celów – sprawdź ofertę pomocy prawnej frankowiczom.


Kredytobiorców – frankowiczów zachęcamy do kontaktu w sprawie umowy kredytu:
Tel. 77 456 56 11
e mail.: kancelaria@jk.opole.pl