• Sporządzamy wezwania do zapłaty.
  • Inicjujemy i prowadzimy negocjacje w sprawie spłaty długu.
  • Przygotowujemy ugody, uznania długu i inne dokumenty pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem.
  • Prowadzimy procesy sądowe o zapłatę - przygotowujemy odwołania, pozwy, wnioski, środki zaskarżenia (apelacje, zażalenia) oraz wszelkie inne niezbędne pisma procesowe i pozaprocesowe.
  • Zapewniamy reprezentację na rozprawach i wsparcie podczas mediacji.
  • Nadzorujemy postępowania egzekucyjne prowadzone przez komorników.

Potrzebujesz pomocy?

Michał Bartosiński

radca prawny

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Jarosiński, Kuliński i Partnerzy

ul. Waryńskiego 2
45-047 Opole 
E-mail: kancelaria@jk.opole.pl

Roman Jarosiński

Przemysław Kuliński

Michał Bartosiński

Małgorzata Sofronów

Dane firmy:

NIP: 7543168405
Bank Spółdzielczy w Leśnicy
74 8907 0008 2012 7500 6862 0001

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Jarosiński, Kuliński i Partnerzy

ul. Waryńskiego 2
45-047 Opole 
E-mail: kancelaria@jk.opole.pl

Dane firmy:

NIP: 7543168405
Bank Spółdzielczy w Leśnicy
74 8907 0008 2012 7500 6862 0001

Roman Jarosiński

Przemysław Kuliński

Michał Bartosiński

Małgorzata Sofronów-Woźniak

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku w godzinach:     8:00 – 16:00