Dopłaty do wynagrodzeń na nowych zasadach – bez uszczerbku dla pracowników i bez zgody załogi

Dopłaty do wynagrodzeń na nowych zasadach – bez uszczerbku dla pracowników i bez zgody załogi
Strona główna » Blog » Dopłaty do wynagrodzeń na nowych zasadach – bez uszczerbku dla pracowników i bez zgody załogi

W związku z epidemią przyjęte zostały liczne rozwiązania pomocowe, które w obiegu medialnym nazywane są kolejnymi tarczami antykryzysowymi. Doczekaliśmy się już czterech takich tarcz, a każdą z nich wprowadzone zostały różne narzędzia wsparcia. Już w pierwszej tarczy przewidziano dopłaty do wynagrodzeń pracowników. Dopłaty te były jednak obwarowane warunkami, które dla wielu przedsiębiorców były nie do spełnienia. Czwarta tarcza wprowadziła nowe zasady dopłat do wynagrodzeń pracowników, dzięki którym po tę pomoc może sięgnąć wiele większa liczba przedsiębiorców. Dowiedz się więcej na ten temat i sprawdź nasz artykuł o dopłatach do wynagrodzeń, a tarcza antykryzysowa!

Niekorzystne dopłaty do wynagrodzeń pracowników – ważna zmiana

Dotąd dopłaty do pensji były niekorzystne dla pracowników, dlatego często blokowali oni pomoc dla pracodawcy. Przypomnijmy, że w pierwszej tarczy przewidziano dopłaty do wynagrodzeń tylko dla takich pracodawców, którzy:

  • odnotowali spadek obrotów oraz
  • wprowadzili w swojej firmie przestój ekonomiczny bądź
  • obniżyli wymiar czasu pracy pracowników.

Wykazanie spadku obrotów nie stanowiło przeszkody, ponieważ lockdown skutkował dla wielu przedsiębiorców spowolnieniem działalności ich firm. Warunek ten ma również sensowne uzasadnienie – pomoc państwowa winna trafiać tam, gdzie jest faktycznie potrzebna. W tej kwestii nie ma zmian istotnych dla większości podmiotów.

Wprowadzanie przestoju ekonomicznego nie cieszyło się popularnością, ponieważ przestój ekonomiczny oznacza faktyczne zaprzestanie działalności przez całą firmę bądź jej określone działy. Tymczasem przedsiębiorcy starali się utrzymać funkcjonowanie firm, mimo sytuacji kryzysowej.

Obniżanie wymiaru czasu pracy pracowników było z kolei dość atrakcyjne dla pracodawców, których firmy działały, ale działalność ta była ograniczona. Problem w tym, że taka operacja była niekorzystna dla pracowników, którzy musieli wziąć na swoje barki część ciężaru pogorszonej sytuacji gospodarczej. Skoro bowiem ich etaty były obcinane, to automatycznie zmniejszało się ich wynagrodzenie. Z tego powodu w wielu firmach pracownicy dążyli do zablokowania obniżenia etatów i osiągali swój cel, ponieważ ustawa przewidywała konieczność zawarcia stosownego porozumienia między pracodawcą a przedstawicielami pracowników. Jeśli więc pracownicy odmówili zawarcia porozumienia, to pracodawca nie uzyskiwał dopłat.

Dopłaty do pensji po nowemu – łatwiej i bez porozumienia z przedstawicielami pracowników

Czwarta tarcza zmieniła zasady dopłat do pensji pracowników. A w zasadzie zmieniła zasady gry na uczciwsze. Obowiązujące dotychczas warunki dopłat do wynagrodzeń promowały bowiem tych pracodawców, którzy pogarszali sytuację swoich pracowników. Ci przedsiębiorcy, którzy nie chcieli uszczerbku dla pracowników, zostawali bez wsparcia. Urzędy nie przyznawały bowiem dopłat do wynagrodzeń tym firmom, w których nie obcinano etatów, mimo że firmy te notowały znaczne spadki obrotów. W obecnym stanie prawnym możliwe jest uzyskanie pieniędzy na pensje bez konieczności wprowadzania przestoju albo zmniejszania wymiaru czasu pracy.

Co bardzo istotne, obowiązująca aktualnie procedura ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników nie wymaga w ogóle udziału pracowników bądź ich reprezentacji. Cały proces może się odbyć nawet bez wiedzy pracowników. Nie trzeba zawierać żadnych porozumień – jest to zrozumiałe, skoro dopłaty pozostają bez wpływu na sytuację pracowników.

Odnotowałeś spadek obrotów? Złóż wniosek o dopłatę do wynagrodzenia!

W obecnej sytuacji prawnej pracodawca może więc uzyskać współfinansowanie pensji swoich pracowników po spełnieniu wyłącznie warunku spadku obrotów. Taki spadek może być liczony na różne sposoby i musi wynieść co najmniej 15 % albo co najmniej 25 % (w zależności od przyjętego okresu porównawczego). Dopłaty do pensji można uzyskać na maksymalnie trzy miesiące. UWAGA: jeżeli pracodawca korzystał z dofinansowania wynagrodzeń na podstawie pierwszej tarczy, to okresy tak udzielonego wsparcia wliczają się do sumy trzech miesięcy. Jeśli więc przedsiębiorca skorzystał z dopłat na trzy miesiące w oparciu o pierwszą tarczę, to nie uzyska dopłat na nowych zasadach. Jeśli jednak otrzymał wsparcie na dwa miesiące, to może wykorzystać pozostały miesiąc. Podobnie – jeśli uzyskał dopłaty na jeden miesiąc, to może wnioskować na nowych zasadach o pomoc na pozostałe dwa miesiące.

Dopłaty do wynagrodzeń tarcza – ile można zyskać?

Na każdego pracownika – maksymalnie połowę należnego mu wynagrodzenia, nie więcej jednak niż 40 % średniego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS. Można więc powiedzieć, że wsparcie jest znaczące. Wszystkich swoich klientów zachęcamy do zweryfikowania, czy kwalifikują się do tej formy pomocy, a jeśli wynik takiej weryfikacji jest pozytywny – do składania wniosków o dopłatę do pensji. Z naszej strony oferujemy również pomoc prawną w kwestii dopłat do wynagrodzeń – skontaktuj się z nami już teraz!

Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj najlepszą pomoc!
Zadzwoń lub umów spotkanie przez internet