Z adwokatem (nie tylko) do sądu

Z adwokatem (nie tylko) do sądu
Strona główna » Blog » Z adwokatem (nie tylko) do sądu

Co robi prawnik?

Czym w zasadzie zajmują się adwokaci i radcowie prawni? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, ponieważ liczba czynności wykonywanych przez profesjonalnych prawników jest naprawdę duża. Wiele zależy od tego, jaki jest charakter działalności danego adwokata bądź radcy prawnego. Czym innym będzie się bowiem zajmował adwokat prowadzący indywidualną kancelarię adwokacką, czym innym radca prawny zatrudniony na etacie w urzędzie czy przedsiębiorstwie, a jeszcze czym innym – adwokat lub radca prawny wykonujący zawód w zespole prawników.

Z tego względu ten wpis będzie ograniczony do opisania doświadczeń, które były bezpośrednio naszym udziałem. Naszym – czyli grupy profesjonalnych prawników, którzy wraz ze swoim zespołem pracowniczym prowadzą kilkunastoosobową kancelarię adwokacko-radcowską Kancelaria Jarosiński, Kuliński i Partnerzy.

Czym zajmuje się prawnik, adwokat?

Praca adwokata kojarzy się najczęściej z występowaniem w procesach sądowych. To prawda – adwokaci często uczestniczą w takich postępowaniach. Co ciekawe, równie często uczestniczą w nich radcowie prawni. W zasadzie, gdy idzie o uprawnienia procesowe, status adwokatów i radców prawnych jest taki sam. Wyjątek dotyczy obrony w sprawach karnych, ponieważ nie mogą jej świadczyć radcowie, którzy pracują na etacie. Nas ten wyjątek nie dotyczy – wszyscy radcowie prawni zrzeszeni w naszej kancelarii mają pełne uprawnienia do występowania przed każdym sądem w Polsce we wszystkich kategoriach spraw.

Co robi adwokat, prawnik w sądzie?

Co oznacza, że adwokaci i radcowie prawni występują przed sądem? Jakie dokładnie czynności tam wykonują? Odpowiedź jest prosta: są pełnomocnikami stron (czyli np. w procesie cywilnym – powoda bądź pozwanego), zatem robią wszystko to, co mogą i powinny robić strony, jednak prawnicy czynią to nie w imieniu własnym, a w imieniu i na rzecz klientów.

Profesjonalny pełnomocnik przygotuje pozew albo wniosek wszczynający dane postępowanie, przygotuje odpowiedź na pozew albo wniosek, sformułuje odpowiednie wnioski dowodowe, będzie zadawał pytania świadkom podczas zeznań i stronom podczas przesłuchania, wniesie dalsze pisma procesowe. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, adwokat bądź radca prawny sporządzi stosowny środek zaskarżenia, czyli apelację bądź zażalenie. W skrócie: profesjonalny pełnomocnik podejmie wszystkie niezbędne działania dla zrealizowania interesu klienta. Jest przy tym zobowiązany działać z najwyższą starannością.

Czym zajmuje się kancelaria prawna w sprawach przed urzędami?

Warto wiedzieć, że adwokaci i radcy prawni występują w imieniu klientów nie tylko przed sądami, ale także przed różnymi urzędami. Ostatnimi czasy zauważyliśmy w naszej kancelarii prawnej Jarosiński, Kuliński i Partnerzy znaczny wzrost klientów potrzebujących pomocy w toku różnego rodzaju kontroli, najczęściej skarbowych. W czasie kontroli skarbowej sporządzamy w imieniu klienta wszelkiego rodzaju pisma, w tym zastrzeżenia do protokołów kontroli, a także odwołania od decyzji wydanych na skutek kontroli.

Zastępstwo procesowe to jednak nie jedyna działka, w której pomoc adwokata bądź radcy prawnego może okazać się konieczna. Z własnego doświadczenia wiemy, że klienci potrzebują pomocy także w przygotowywaniu lub zweryfikowaniu dokumentów pozaprocesowych.

Weryfikacja dokumentów przez prawnika

O jakich dokumentach mowa? To zależy od rodzaju klienta – np. dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej często przygotowujemy lub sprawdzamy tzw. umowy życia codziennego np. umowy najmu lokalu mieszkalnego, umowy kredytowe, zaś dla przedsiębiorców sporządzamy najczęściej umowy dotyczące ich współpracy z kontrahentami – rodzaj danej umowy zależy od profilu działalności danego przedsiębiorcy.

Odrębną kategorią klientów są tzw. osoby prawne bądź jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej: spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawne, spółki komandytowe etc., a także organizacje pozarządowe tj. fundacje bądź stowarzyszenia. Dla takich klientów przygotowujemy (oprócz oczywiście umów gospodarczych) także dokumentację korporacyjną w postaci np. aktów założycielskich, statutów, umów założycielskich, uchwał organów.

Mediacje prawnicze

A co w sytuacji, gdy pomiędzy klientem a inną osobą występuje spór, który nadaje się do sądu, ale klient nie życzy sobie postępowania np. ze względu na stres, możliwą długotrwałość czy kosztowność? Wtedy proponujemy mediacje. Mediacje to pozasądowy sposób rozwiązywania sporów, który oparty jest na próbie wypracowania wspólnego stanowiska w drodze rozmowy. Mediacje prowadzi mediator, a uczestniczą w nich oczywiście zainteresowane strony. Co istotne, każda osoba uczestnicząca w mediacjach albo chcąca je zainicjować może ustanowić pełnomocnika – i to właśnie jest rola dla mediatora adwokata lub radcy prawnego.

A jak to wygląda w praktyce? W praktyce ogromną liczbę sporów, przede wszystkim rodzinnych, załatwiamy w mediacjach! Dzięki temu oszczędzamy czas naszych klientów, ich stres oraz pieniądze. Uważamy, że udział w mediacjach z dobrze przygotowanym pełnomocnikiem zawsze daje spore szanse na pozytywny wynik.

Skorzystaj z oferty Kancelarii Prawnej Jarosiński, Kuliński i Partnerzy

Każdy z prawników tworzących naszą kancelarię legitymuje się certyfikatem mediatora VCC. Wszyscy jesteśmy również wpisani na listę mediatorów sądowych. I choć rzadko występujemy w mediacjach w charakterze mediatora (wszak inna nasza rola), to znajomość tematu „od kuchni” pozwala na zapewnienie klientowi profesjonalnej obsługi w tym zakresie. Co więcej, w naszej kancelarii prawnej znajdują się również specjaliści cechujący się innymi specjalizacjami. Sprawdź pełną ofertę Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Jarosiński, Kuliński i Partnerzy już teraz!

Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj najlepszą pomoc!
Zadzwoń lub umów spotkanie przez internet