Wolność działalności gospodarczej: Opole w pierwszej dziesiątce według RPO

Wolność działalności gospodarczej: Opole w pierwszej dziesiątce według RPO
Strona główna » Blog » Wolność działalności gospodarczej: Opole w pierwszej dziesiątce według RPO

W ostatnich dniach w ogólnopolskich mediach mogliśmy przeczytać o przełomowym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. Wyrok ten jest nam szczególnie bliski, ponieważ wspiera przedsiębiorców.

Wolność działalności gospodarczej – od czego zaczął się spór?

W kwietniu 2020 r. opolski przedsiębiorca prowadzący zakład fryzjerski otrzymał od sanepidu karę w wysokości 10 tysięcy złotych za niezastosowanie obowiązku czasowego ograniczenia prowadzenia działalności.

Po nieskutecznym odwołaniu, przedsiębiorca skorzystał z prawa do zaskarżenia decyzji sanepidu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uznał karę za niezgodną z prawem. Ograniczenie działalności gospodarczej, które skutkowało nałożeniem kary zostało wprowadzone w drodze rozporządzenia. W uzasadnieniu WSA przypomniał zaś, że zgodnie z art. 22 Konstytucji RP: „Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny”. Jedyny dopuszczalny wyjątek stanowi wprowadzenie na terenie kraju stanu nadzwyczajnego – co jednak nie miało miejsca.

W sytuacji, gdy nie doszło do wprowadzenia któregokolwiek z wymienionych w Konstytucji RP stanów nadzwyczajnych, żaden organ państwowy nie powinien wkraczać w materię stanowiącą istotę wolności działalności gospodarczej. (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 27 października 2020 r., II SA/Op 219/20).

Ograniczenie działalności gospodarczej a kara administracyjna

Podsumowując: wprowadzenie ograniczeń działalności gospodarczej na mocy rozporządzenia nie może być podstawą do wymierzenia kary administracyjnej.

Dlaczego opisany wyrok jest tak ważny? Rozstrzygnięcie WSA w Opolu nie zawiera nowej czy przewrotowej wykładni prawa – odwołuje się jednak konsekwentnie do ochrony wolności i swobód gwarantowanych w Konstytucji. Świadczy to o tym, że sądy są gotowe bronić praw przedsiębiorców a opolski precedens z pewnością będzie stanowił inspirację podczas orzekania w podobnych sprawach.

Opolski sąd został doceniony przez Rzecznika Praw Obywatelskich i wymienił wyrok z 27.10.2020 r. w liście najważniejszych spraw sądowych 2020 r.: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/najwazniejsze-wyroki-sadowe-2020-rpo-adam-bodnar

Nie bój się skorzystać z pomocy prawnej

Pamiętaj, jeśli podobna sytuacja spotka Ciebie lub Twoich najbliższych przysługuje Ci prawo do odwołania! Jeśli organ administracyjne (np. sanepid) nie uchyli decyzji nakładającej karę– przysługuje Ci skarga do sądu administracyjnego. Jeśli nie wiesz, jak ją sporządzić lub masz inne wątpliwości – nie bój się skorzystać z pomocy. Być może wyrok w Twojej sprawie pomoże całej branży. Jeśli zatem potrzebujesz pomocy prawnej – skontaktuj się z naszą Kancelarią!

Całość wyroku można przeczytać m. in. tutaj

Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj najlepszą pomoc!
Zadzwoń lub umów spotkanie przez internet