Upadłość konsumencka – checklista niezbędnych dokumentów i informacji

Upadłość konsumencka – checklista niezbędnych dokumentów i informacji

Przygotowując się do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej niezbędne jest zebranie określonych dokumentów i informacji. To właśnie od treści danych, które podasz we wniosku i dokumentów, które przedłożysz sądowi zależy czy Twój wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostanie uwzględniony.

Poniżej przedstawiamy checklistę, która ułatwi Ci proces przygotowań do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a także pozwoli Ci na oszacowanie szans na uwzględnienie takiego wniosku.

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Przydatna checklista

1.    Czy jesteś konsumentem?

Jak sama nazwa wskazuje upadłość konsumencką mogą ogłosić jedynie konsumenci, czyli osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Zatem jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej to upadłość konsumencka jest dla Ciebie.

2.    Czy jesteś niewypłacalny?

Sąd uwzględnia wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w sytuacji, gdy konsument jest niewypłacalny. Kiedy można powiedzieć, że dana osoba jest niewypłacalna? Zgodnie z definicją ustawową niewypłacalność to brak zdolności do regulowania wymagalnych zobowiązań. Mówiąc w dużym uproszczeniu niewypłacalny jest ten, kto nie ma pieniędzy na zapłatę rachunków/rat kredytów, a termin zapłaty tych rachunków/rat już minął. 

3.    Ustal kto jest Twoim wierzycielem

Wierzyciel to podmiot, wobec którego masz dług. Powinieneś ustalić kto jest Twoim wierzycielem oraz jaki jest stan Twojego zadłużenia. We wniosku o ogłoszenie upadłości będziesz musiał wskazać szczegółowe dane wierzycieli oraz wysokość Twoich długów.  Zwróć uwagę, że Twoje długi mogły zostać sprzedane firmie windykacyjnej, zatem kluczowe jest przeanalizowanie posiadanych przez Ciebie dokumentów, aby prawidłowo ustalić kto jest Twoim wierzycielem.

4.    Określ swoje dochody 

Ustal, jakie osiągnąłeś dochody w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

5.    Określ swoje koszty

Zastanów się ile miesięcznie wydajesz na swoje utrzymanie, uwzględnij
w szczególności koszty utrzymania mieszkania/domu (prąd, gaz, woda, czynsz, podatek), koszty wyżywienia, koszty zakupu odzieży i obuwia, koszty zakupu leków i wizyt lekarskich, a następnie stwórz listę tych wydatków za ostatnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

6.    Zbierz dokumenty dot. Twoich długów

Kompletna i rzetelna dokumentacja jest kluczowa przy wniosku o ogłoszenie upadłości. Przygotuj wszystkie dokumenty dotyczące Twojego zadłużenia,
w szczególności umowy kredytowe, wezwania do zapłaty, informacje o stanie zadłużenia od komornika, orzeczenia sądowe (postanowienia, wyroki, nakazy zapłaty), decyzje administracyjne. Może też okazać się, że dokumenty, którymi dysponujesz są niewystarczające i konieczne jest zwrócenie się o dodatkowe informacje i dokumenty do odpowiednich podmiotów lub instytucji.

7.    Zbierz dokumenty dot. Twojej sytuacji finansowej

We wniosku o ogłoszenie upadłości opisać musisz swoją sytuację finansową, a na potwierdzenie tej sytuacji powinieneś przedłożyć odpowiednie dokumenty. Takimi dokumentami będą, w szczególności zaświadczenie o zarobkach za ostatnie
6 miesięcy, zaświadczenie z urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej, PITy, dokumenty odnośnie stanu Twoich rachunków bankowych, rachunki za prąd, wodę, gaz, czynsz, ubezpieczenie samochodu lub inne dokumenty potwierdzające wysokość Twoich zarobków oraz wysokość kosztów utrzymania.

8.    Zrób spis swojego majątku

Spis obejmuje nazwę składnika majątku, jego wartość szacunkową oraz miejsce, gdzie się znajduje dany przedmiot. Jeśli rzecz jest zabezpieczona, należy wskazać rodzaj zabezpieczenia i datę jego ustanowienia. Istotne są w szczególności nieruchomości, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem, jak również inne składniki majątku o wartości co najmniej 10.000,00 zł (np. samochód, motocykl, maszyny rolnicze, biżuteria, dzieła sztuki itp.).

Upadłość konsumencka prawnik – czy potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeżeli samodzielne wypełnienie wszystkich zadań z checklisty jest dla Ciebie problematyczne – możesz skorzystać z pomocy Adwokatów I Radców Prawnych Kancelarii Jarosiński, Kuliński i Partnerzy. Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i pomogli już wielu dłużnikom.

Z naszej strony możesz liczyć na pomoc w przygotowaniach do upadłości konsumenckiej, doradztwo podczas sporządzania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ale także pomoc w kontaktach z sądem i syndykiem. Zachęcamy do kontaktu!