Skutki rozwodu i separacji dla dziedziczenia

Skutki rozwodu i separacji dla dziedziczenia

Trwały rozkład pożycia między małżonkami wywiera określone skutki prawne nie tylko  na gruncie prawa rodzinnego, ale także spadkowego. W dzisiejszym wpisie omówimy zatem krótko konsekwencje, jakie niesie za sobą dla dziedziczenia orzeczenie między małżonkami rozwodu oraz separacji.

Czy rozwód i separacja wyłącza dziedziczenie?

Rozpocząć należy od tego, że małżonek, względem którego orzeczono rozwód lub separację zostaje wyłączony od dziedziczenia ustawowego po swoim współmałżonku. Wyłączenie to będzie miało zastosowanie, jeżeli zostanie spełniony następujący warunek -> jeżeli wyrok rozwodowy lub wyrok ustalający separację będzie prawomocny w dacie śmierci małżonka. Z datą bowiem uprawomocnienia się wyroku rozwodowego byli małżonkowie traktowani są jak osoby względem siebie obce. Natomiast skutki separacji wynikają wprost z treści art. 9351 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przepisów o powołaniu do dziedziczenia z ustawy nie stosuje się do małżonka spadkodawcy pozostającego w separacji.

Należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że powyższe uwagi dotyczą wyłącznie formalnej separacji (tj. separacji usankcjonowanej wyrokiem sądowym); nie dotyczą natomiast jedynie tzw. separacji faktycznej. W praktyce zdarzają się sytuacje, gdy małżonkowie rozstają się i następnie zakładają nowe związki, nie decydując się jednak na uregulowanie spraw małżeńskich i wystąpienie do sądu z pozwem o rozwód czy separację. Osoby te muszą się liczyć z tym, że jeżeli nie sporządzą one testamentu, to w przypadku śmierci majątek przypadnie przede wszystkim małżonkowi, nie zaś faktycznemu partnerowi/partnerce.

Wyłączenie małżonka od dziedziczenia – czy rozwód i separacja to jedyne możliwości?

Warto także dodać, że rozwód czy formalna separacja nie są jedynymi podstawami wyłączenia małżonka od dziedziczenia ustawowego. Małżonek może nie dziedziczyć z ustawy również w przypadku, gdy:

  • został uznany za niegodnego dziedziczenia przez sąd;
  • został wyłączony od spadkobrania poprzez sporządzenie przez spadkodawcę testamentu;
  • zrzekł się dziedziczenia, zawierając stosowną umowę ze współmałżonkiem.

Powyższe sposoby omówimy jednak szczegółowo w kolejnych artykułach. Zapraszamy do śledzenia nas na bieżąco!

Separacja, rozwód a dziedziczenie – pomoc prawna

Jeśli jesteś w sytuacji związaną z rozwodem, separacją lub dziedziczeniem i potrzebujesz rzetelnej porady prawnej w tym zakresie, zwróć się do doświadczonej Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Jarosiński, Kuliński i Partnerzy. Nasi prawnicy specjalizują się zarówno w prawie rodzinnym, jak i prawie spadkowym, co pozwala kompleksowo przeanalizować Twoją sytuację i znaleźć optymalne rozwiązania. Zrozumiemy Twoje potrzeby, udzielimy wsparcia w sprawach związanych z rozwodem i separacją, a także doradzimy w kwestiach dziedziczenia.

Kancelaria Jarosiński, Kuliński i Partnerzy to zespół prawników, którzy posiadają wiedzę, doświadczenie oraz empatię, by zapewnić Ci profesjonalną pomoc i reprezentację w każdej z tych spraw. Skorzystanie z naszych usług może zaoszczędzić Ci czasu i stresu, a jednocześnie umożliwić skuteczne załatwienie wszystkich kwestii prawnych związanych z rozwodem, separacją i dziedziczeniem. Zaufaj ekspertom z Kancelarii Jarosiński, Kuliński i Partnerzy, aby uzyskać wsparcie, które pomoże Ci skutecznie poradzić sobie z tymi skomplikowanymi zagadnieniami prawno-rodzinnymi.