Wezwanie do zawarcia ugody – próba pozasądowego rozwiązania sporu – INTERAKTYWNY FORMULARZ PDF do samodzielnego wypełnienia wraz z instrukcją

90,00 

INTERAKTYWNY FORMULARZ PDF do samodzielnego wypełnienia wraz z instrukcją

? wezwanie do uregulowania należności z faktury

? do użycia przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą wobec dłużnika przedsiębiorcy (B2B)

? konieczne przed złożeniem pozwu (wymóg formalny)

? informujące o obowiązku zapłaty przez dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności – dodatkowo 40, 70 albo 100 euro dla Ciebie

? zawierające pouczenie m.in. o zaangażowaniu Kancelarii w sprawę

? gwarantujące Ci preferencyjne warunki finansowe w razie konieczności złożenia pozwu

 

Kategoria:

Opis

INTERAKTYWNY FORMULARZ PDF do samodzielnego wypełnienia wraz z instrukcją

Oferujemy wzór dokumentu stanowiącego wezwanie do zapłaty długu. Wzór udostępniany jest jako interaktywny formularz PDF do samodzielnego wypełnienia. Dodatkowo, dla Twojej wygody udostępnimy Ci również wersję DOCX dokumentu.

Wzór przystosowany jest do długów wynikających z faktury w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami, gdzie wierzycielem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Dokument nosi tytuł WEZWANIE DO ZAWARCIA UGODY – PRÓBA POLUBOWNEGO ROZWIĄZANIA SPORU. Taki dokument potocznie jest zwany „Wezwaniem do zapłaty”. Wysłanie takiego dokumentu do dłużnika jest obowiązkowe przed skierowaniem sprawy do sądu – zgodnie z art. 187 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania sądowego, pozew musi zawierać informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. Wysłanie wezwania według naszego wzoru spełnia wymóg podjęcia próby pozasądowego rozwiązania sporu.

Dokument zawiera informacje odnośnie konieczności zapłaty przez dłużnika równowartości dodatkowych 40, 70 albo 100 euro (zależnie od wysokości długu) tytułem rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Oznacza to, że koszty, które poniesiesz na zakup naszego wzoru, a następnie wysyłkę wezwania, będą musiały zostać zwrócone przez Twojego dłużnika (w wysokości zryczałtowanej 40, 70 albo 100 euro).

Dokument zawiera pouczenie dla Dłużnika o tym, że w razie braku zapłaty sprawa może trafić do sądu, jak również o tym, że w przygotowanie wezwania zaangażowani byli profesjonalni pełnomocnicy procesowi (adwokaci, radcy prawni) zrzeszeni w Kancelarii Adwokatów
i Radców Prawnych Jarosiński, Kuliński i Partnerzy, którzy na Twoje zlecenie mogą skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.