Kolejny sukces naszej kancelarii w sprawie frankowej!

Kolejny sukces naszej kancelarii w sprawie frankowej!

Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie pełnomocników z naszej Kancelarii reprezentujących frankowiczów w sporze z bankami!

Wyrokiem z dnia 14.03.2023 r., po rozpoznaniu apelacji banku, Sąd Apelacyjny w Katowicach utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach ustalający nieważność umowy kredytu indeksowanego do kursu CHF. Wyrok jest prawomocny. Jest to bardzo dobra wiadomość dla kredytobiorców, gdyż oznacza dla nich upadek zawartej umowy i brak konieczności dalszego spłaty kredytu. Ponadto, posiadając odpis prawomocnego wyroku Sądu kredytobiorcy będą mogli wystąpić z wnioskiem o wykreślenie hipoteki obciążającej ich nieruchomość, a ustanowionej dla zabezpieczenia spłaty kredytu.

Równocześnie Sąd Apelacyjny w Katowicach zasądził od pozwanego banku na rzecz kredytobiorców kwotę, którą kredytobiorcy nadpłacili ponad otrzymany od banku kapitał kredytu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz zasądził zwrot kosztów procesu na rzecz kredytobiorców za postępowanie apelacyjne.

Jest to już kolejny wyrok korzystny dla kredytobiorców posiadających kredyty frankowe uzyskany za sprawą pełnomocników z naszej Kancelarii. Rok 2023 przyniósł również trzy inne wyroki w sprawach frankowiczów wydane w I instancji (jedną ze spraw rozpoznawał Sąd Okręgowy w Warszawie, dwie inne – Sąd Okręgowy w Opolu). W każdym z tych przypadków Sąd orzekł o nieważności zawartej przez kredytobiorców umowy oraz zasądził na rzecz ich rzecz całość wpłaconych przez nich rat na poczet nieważnej umowy kredytu, a także obciążył bank kosztami procesu.

Jak wynika z powyższego Sądy konsekwentnie stoją po stronie kredytobiorców frankowych, uznając zawarte umowy za nieważne. Osoby, które posiadają kredyt frankowy i wciąż wahają się, czy wystąpić przeciwko bankowi– zachęcamy do kontaktu z kancelarią.

Czy ten problem dotyczy również ciebie? Skontaktuj się z nami telefoniczie lub mailowo.