INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Za każdym razem, gdy w niniejszej Informacji mowa jest o:
  1. Administratorze – należy przez to rozumieć spółkę pod firmą Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Jarosiński, Kuliński i Partnerzy z siedzibą w Opolu przy ul. Waryńskiego 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000713973, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7543168405, REGON: 369251928.;
  2. Użytkowniku – należy przez to rozumieć podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi w ramach serwisu;
  3. stronie internetowej lub serwisie – należy przez to rozumieć stronę internetową http://kancelariajk.opole.pl/.
 2. Serwis korzysta z plików cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. ciasteczka.) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
  i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Pliki cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, a w szczególności: zapewniają bezpieczeństwo, wpływają na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej, pozwalają tworzyć statystyki odwiedzin.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1.  dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
   w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika
   i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 6. W wielu przypadkach przeglądarka domyślnie jest skonfigurowana do akceptowania wszystkich plików cookies. Jeżeli jednak Użytkownik nie życzy sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, istnieje możliwość zmiany ustawień
  w przeglądarce internetowej. Zmiana ustawień może polegać na całkowitym zablokowaniu automatycznej obsługi plików cookies lub żądaniu powiadomienia
  o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić
  w dowolnej chwili. W każdej chwili Użytkownik może także usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 7. Pozostawienie w przeglądarce ustawień akceptujących korzystanie z plików cookies oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na stosownie plików cookies.
 8. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne w ramach strony internetowej. 
 9. Serwis zezwala na stosowanie plików cookies, wtyczek społecznościowych należących do stron trzecich. Umożliwia to Użytkownikom dzielenie się treściami zawartymi w serwisie za pośrednictwem sieci społecznościowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies stron trzecich, należy zapoznać się z odpowiednimi politykami stron trzecich. Administrator nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i niniejsza Informacja o plikach cookies ich nie obejmuje.