Grant na ratowanie firmy – wsparcie finansowe również dla samozatrudnionych!

Grant na ratowanie firmy – wsparcie finansowe również dla samozatrudnionych!
Strona główna » Blog » Grant na ratowanie firmy – wsparcie finansowe również dla samozatrudnionych!

Granty na kapitał obrotowy opolskie – wsparcie finansowe dla samozatrudnionych

Problemy, z jakimi przyszło się mierzyć przedsiębiorcom w obliczu epidemii COVID-19 są bardzo dotkliwe, dlatego nieustannie poszukują oni form wsparcia, z których mogą skorzystać, aby przetrwać na rynku. Miło nam poinformować, że poza wsparciem finansowym w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej lub Tarczy Finansowej PFR, o której pisaliśmy już wcześniej na naszym blogu, dla przedsiębiorców z województwa opolskiego pojawiła się możliwość uzyskania wsparcia w formie grantu na kapitał obrotowy.

Do kogo skierowana jest pomoc?

Bezzwrotną, jednorazową pomoc w ramach „Grantu na kapitał obrotowy” mogą otrzymać:

 • Samozatrudnieni;
 • Mikroprzedsiębiorcy;
 • Mali przedsiębiorcy.

Co istotne, beneficjenci muszą spełnić łącznie trzy przesłanki, aby ubiegać się o granty na kapitał obrotowy w województwie opolskim:

 1. mieć siedzibę, oddział lub miejsce prowadzenia działalności w woj. opolskim i działać co najmniej od 31 grudnia 2019r.;
 2. udowodnić, że w czasie pandemii koronawirusa odnotowali co najmniej 30-procentowy spadek przychodów ze sprzedaży, spowodowany gospodarczymi skutkami Covid-19.
 3. uzasadnić, że w związku z wystąpieniem pandemii Covid-19 znaleźli się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej.

Granty na ratowanie firm – otrzymać można wsparcie w wysokości od 23,5 tys. do 164,7 tys.

Wysokość wsparcia uzależniona jest od stanu zatrudnienia, przy czym samozatrudnieni są liczeni jako współczynnik równy 1.

Łączna pula środków wynosi ponad 24,5 mln zł.

Wsparcie finansowe dla firm – na co można przeznaczyć otrzymaną pomoc?

Dofinansowanie z grantu przedsiębiorca może przeznaczyć na bieżące koszty utrzymania przedsiębiorstwa: wynagrodzenia, czynsz za wynajem lokali, opłaty za media, zakup towarów, zakup materiałów niezbędnych do produkcji, spłatę zobowiązań, zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności, zobowiązania publiczno-prawne.

WAŻNE! Za pieniądze z grantu nie można kupić środków trwałych!

Czy można skorzystać z grantu na kapitał obrotowy, gdy skorzystało się już innych form pomocy?

Co istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy, pomoc przyznana w ramach grantu może być połączona z innymi rodzajami wsparcia dla firm dostępnymi w ramach walki ze skutkami gospodarczymi COVID-19 np. z subwencjami PFR, umorzeniem składek ZUS bądź dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników z WUP. Jedyne ograniczenie to zakaz podwójnego finansowanie tych samych wydatków.

Grant na kapitał obrotowy opolskie – kiedy program rusza?

Wniosek o grant na kapitał obrotowy można składać od 25 czerwca od godz. 9:00 wyłącznie drogą elektroniczną do Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Wnioski składane przed tą datą będą odrzucane.

WAŻNE! O przyznaniu dofinansowania przedsiębiorcom spełniającym kryteria, decydować będzie kolejność zgłoszeń (data i godzina wpływu, na podstawie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru).

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców – jakie dokumenty przygotować?

 1. PIT za 2018 r. i 2019 r./Sprawozdania finansowe za rok 2018 i 2019;
 2. ZUS RCA/DRA ostatni złożony przez Przedsiębiorcę do ZUS przed dniem złożenia wniosku o grant;
 3. Zestawienie należności i zobowiązań wg. stanu na koniec miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku;
 4. Wyciąg z rachunku bankowego za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku;
 5. Wyciąg z księgi przychodów i rozchodów lub wyciąg z ewidencji przychodów lub rachunki, paragony fiskalne, faktury za wybrany miesiąc roku 2019 i 2020 albo wyciąg z ksiąg rachunkowych (zestawienie obrotów i sald kont wynikowych za wybrany miesiąc roku 2019 i 2020), potwierdzające spadek obrotów o co najmniej 30 %;
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Grant na kapitał obrotowy z pomocą Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Jarosiński, Kuliński i Partnerzy

Z uwagi na ilość dokumentów i informacji, które należy zebrać do złożenia wniosku, naszym zdaniem przygotowania w tym zakresie trzeba rozpocząć już teraz, aby w chwili uruchomienia systemu składania wniosków być w pełni przygotowanym. Nie można zapomnieć, że środki są limitowane, a o ich przyznaniu decyduje kolejność zgłoszeń, zatem istotne jest, aby jak najszybciej złożyć kompletny wniosek wraz z załącznikami.

UWAGA: wnioski bez wymaganych załączników będą odrzucane.

Jednocześnie informujemy, że nasza Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie ubiegania się o wyżej opisaną formę wsparcia – zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj najlepszą pomoc!
Zadzwoń lub umów spotkanie przez internet