Funkcjonowanie sądów w czasie epidemii koronawirusa

Funkcjonowanie sądów w czasie epidemii koronawirusa
Strona główna » Blog » Funkcjonowanie sądów w czasie epidemii koronawirusa

Praca sądów w pandemii

Rozprzestrzenianie się koronawirusa spowodowało ograniczenie funkcjonowania wielu instytucji,  w tym także sądów. Media co chwilę zasypują nas kolejnymi doniesieniami dotyczącymi szerzącego się zagrożenia. W ostatnim czasie pojawiły się m.in. informacje o odwoływaniu większości rozpraw sądowych. Z tego powodu otrzymujemy od klientów szereg telefonów z pytaniami odnoszącymi się do toczących się postępowań z ich udziałem.

Jeżeli otrzymałeś wezwanie na rozprawę, której termin przypada w ciągu najbliższych kilku tygodni, sam na pewno zastanawiasz się:

 • czy rozprawa odbędzie się planowo?
 • czy musisz pojawić się w sądzie?
 • czy może jednak powinieneś zastosować się do obecnych zaleceń i pozostać w zaciszu swojego domu?

Jak działają sądy w czasie pandemii?

Większość rozpraw jest odwoływana i należy spodziewać się, że sytuacja ta potrwa przez dłuższy czas. Sądy zwalniają tempo, stosując się w tym zakresie do wytycznych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Musisz jednak wiedzieć, że część spraw ze względu na ich szczególny charakter nie powinna, a wręcz nie może zostać rozpoznana w późniejszym czasie. Są to tzw. sprawy pilne, które pomimo stanu zagrożenia epidemicznego, będą przez sądy kontynuowane bez zwłoki.

Poniżej przedstawiamy kategorie spraw, w odniesieniu do których należy przewidywać, że wyznaczony termin rozprawy nie ulegnie zmianie. Jednocześnie podkreślamy, że szczegółowe informacje na temat tego, które sprawy traktowane są przez dany sąd jako pilne i są wobec tego normalnie rozpoznawane, znajdują się na stronach internetowych konkretnych sądów. Informacje te mogą się nieznacznie różnić między sobą, w zależności od danego sądu, dlatego każdorazowo należy upewnić się czy rozprawa odbędzie się bez zmian, kontaktując się w tym celu telefonicznie z Biurem Obsługi Interesanta danego sądu.

Jeśli Twoją sprawę prowadzi nasza Kancelaria, to możesz spokojnie oczekiwać na informacje z naszej strony. Stale monitorujemy sytuację, o wszelkich zmianach powiadamiamy klientów na bieżąco.

Sprawy pilne w sądzie

Wykaz spraw uznawanych za pilne i rekomendowanych do rozpoznawania w normalnym trybie:

 1. sprawy dot. zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania;
 2. sprawy, w których orzeczono zabezpieczenie w postaci umieszczenia osoby w zakładzie psychiatrycznym;
 3. sprawy, w których istnieje zagrożenie, że karalność przestępstwa/wykroczenia przedawni się  albo że przedawni się wykonanie kary orzeczonej już w wyroku;
 4. sprawy rozpoznawane w postępowaniu przyśpieszonym;
 5. sprawy o zastosowanie wobec cudzoziemca aresztu albo środka polegającego na umieszczeniu go w ośrodku dla cudzoziemców;
 6. sprawy, w których odbywana jest przez daną osobę kara pozbawienia wolności lub inna kara, która skutkuje pozbawieniem wolności, a sąd ma zająć się zwolnieniem takiej osoby z zakładu karnego lub aresztu śledczego;
 7. sprawy, w których ma zapaść rozstrzygnięcie niezbędne do wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności albo innego środka skutkującego pozbawieniem wolności;
 8. sprawy związane z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA);
 9. sprawy dotyczące przesłuchania osoby w trybie zabezpieczenia dowodu albo co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie;
 10. sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką;
 11. sprawy dotyczące umieszczenia dziecka w schronisku dla nieletnich,
 12. sprawy, w których dziecko zostało już umieszczone w schronisku dla nieletnich;
 13. sprawy dotyczące ustanowienia kuratora do reprezentowania interesów dziecka w postępowaniu przed sądem lub innym organem;
 14. sprawy o umieszczenie dziecka będącego cudzoziemcem w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
 15. sprawy o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia mieszkania;
 16. sprawy dotyczące wydania rozstrzygnięcia wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

Na koniec ponownie podkreślamy, że najbezpieczniej jest upewnić się co do terminu rozprawy. Może zdarzyć się i tak, że twoja sprawa, pomimo że nie widnieje w powyższym wykazie, zostanie uznana przez sędziego ją rozpatrującego jako wymagająca natychmiastowych decyzji i odbędzie się normalnie.

Pomoc adwokata i radcy prawnego w sądzie – Kancelaria Jarosiński, Kuliński i Partnerzy

Jeśli szukasz pomocy prawnej oraz doradztwa, zapoznaj się z ofertą naszej Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych. Zapewnimy Ci profesjonalne i kompleksowe wsparcie w każdej dziedzinie. Sprawdź naszą ofertę i skorzystaj z pomocy doświadczonych prawników z Kancelarii Jarosiński, Kuliński i Partnerzy już teraz!

Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj najlepszą pomoc!
Zadzwoń lub umów spotkanie przez internet