Frankowiczu! Sprawdź czy Twoje zeznania są istotne w procesie przeciwko bankowi

Frankowiczu! Sprawdź czy Twoje zeznania są istotne w procesie przeciwko bankowi

Strona główna » Blog » Frankowiczu! Sprawdź czy Twoje zeznania są istotne w procesie przeciwko bankowi

 

W dzisiejszym artykule wyjaśnimy następujące kwestie: Jak wygląda przesłuchanie kredytobiorcy – frankowicza w postępowaniu sądowym wszczętym przeciwko bankowi?

Czy takie przesłuchanie jest konieczne?

Zaczynając od odpowiedzi na drugie pytanie, należy definitywnie stwierdzić, że tak, takie przesłuchanie jest konieczne w tego rodzaju postępowaniu sądowym. Wyjaśnić przy tym należy, że przeprowadzenie dowodu z przesłuchania strony nie jest obowiązkowym dowodem, który musi być w każdym postępowaniu przeprowadzony, a samo przesłuchanie strony ma charakter dowodu pomocniczego (tj. dowód ten jest przeprowadzany jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy). Niemniej jednak w interesie kredytobiorcy – frankowicza jest, by sąd przeprowadził wszystkie dowody, które mogą przyczynić się do zakończenia sprawy pomyślnym dla kredytobiorcy wyrokiem. Takim właśnie dowodem będzie przesłuchanie frankowicza, a treść złożonych wyjaśnień będzie odgrywała istotną rolę przy dokonywanej przez sąd ocenie sprawy.

Kredyt frankowy przesłuchanie – jak to wygląda?

Jak zatem wygląda przesłuchanie kredytobiorcy – frankowicza w postępowaniu sądowym wszczętym przeciwko bankowi i jakie pytania mogą się pojawić? W pierwszej kolejności Sąd zweryfikuje podstawowe informacje o danych osobowych strony postępowania, a następnie pouczy o obowiązku zeznawania prawdy i że stosownie do okoliczności może być przesłuchana ponownie po odebraniu od niej przyrzeczenia. Co istotne, w przypadku, gdy strona zostanie przesłuchana ponownie po odebraniu od niej przyrzeczenia, wówczas zeznania składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Po części wstępnej przesłuchania, nastąpi zadawanie pytań stronie odnośnie do okoliczności zawarcia umowy kredytowej. Oczywiście zeznania strony nie ograniczają się jedynie do odpowiedzi na konkretne pytania, a strona może również swobodnie wypowiedzieć się co do sprawy, jeśli uzna, że jakaś okoliczność wymaga szerszego wyjaśnienia. Niemniej jednak najczęściej kierowane do frankowicza pytania dotyczą przede wszystkim  okoliczności zawarcia samej umowy kredytowej, w tym dlaczego kredytobiorca zdecydował się na zawarcie umowy o kredyt indeksowany/denominowany do kursu CHF, czy kredytobiorca mógł negocjować warunki umowy, czy możliwe było wprowadzenie zmian do zaproponowanej przez bank treści umowy, a także dotyczące tego, jakie dokładnie informacje były przekazane kredytobiorcy przy podpisaniu umowy.

Powyżej wskazane okoliczności są jedynie wybranymi, co do których mogą pojawić się pytania do strony, niemniej jednak już z ich treści wynika, jak istotne jest przesłuchanie frankowicza i jak istotne informacje mogą wnieść do sprawy jego wyjaśnienia. Nie wystarczy bowiem stwierdzenie, że umowa o kredyt frankowy zawiera klauzule, które wcześniej w innych postępowaniach zostały uznane za niedozwolone. Kluczowe znaczenie mają bowiem indywidualne okoliczności sprawy, a obok istnienia w umowie frankowej określonych klauzul umownych ważne jest wykazanie chociażby przesłanki braku możliwości negocjowania i indywidualnego uzgodnienia przez kredytobiorcę niektórych postanowień umownych. Nie będzie zatem przesadą stwierdzenie, że dowód z przesłuchania strony – frankowicza będzie jednym z najważniejszych (obok dowodów z dokumentów np. samej umowy kredytowej) dowodów w postępowaniu, na którym opiera się sąd przy wydawaniu rozstrzygnięcia.

Pomoc prawna dla frankowiczów

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji związaną z kredytem frankowym i procesem sądowym przeciwko bankowi, warto skorzystać z usług doświadczonej i wyspecjalizowanej Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Jarosiński, Kuliński i Partnerzy. Nasz profesjonalny zespół posiada szeroką wiedzę i praktykę w reprezentowaniu klientów w sprawach związanych z kredytami frankowymi. Przesłuchanie kredytobiorcy – frankowicza może mieć kluczowe znaczenie dla wyroku sądowego, dlatego ważne jest, aby mieć za sobą wsparcie prawników, którzy wiedzą, jak przygotować Cię do tego procesu, zadawać odpowiednie pytania i prezentować Twoje interesy w najlepszy sposób.

Kancelaria Jarosiński, Kuliński i Partnerzy jest cenionym zespołem, który doskonale zrozumie Twoje potrzeby i walczy o Twoje prawa. Skieruj się do nas, aby skonsultować swoją sytuację, uzyskać rzetelną poradę prawną i otrzymać kompleksową pomoc w procesie sądowym. Dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu możesz czuć się pewnie, że Twoje zeznania będą skutecznie przedstawione i zabezpieczone, aby pomóc Ci w osiągnięciu pozytywnego wyniku w postępowaniu przeciwko bankowi.

Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj najlepszą pomoc!
Zadzwoń lub umów spotkanie przez internet