Dziedziczenie w związkach partnerskich

Dziedziczenie w związkach partnerskich

W dzisiejszym wpisie krótko na temat dziedziczenia w związkach partnerskich.
Wielokrotnie zdarza się bowiem, że osoby pozostające w nieformalnym związku niedecydują się na zawarcie małżeństwa. Osoby te muszą się liczyć z poważnym ograniczeniem uprawnień do dziedziczenia po zmarłym partnerze.

 

Osoby żyjące w nieformalnym związku, choć prowadzą najczęściej wspólne gospodarstwo domowe i gromadzą wspólny majątek, muszą mieć świadomość, że na gruncie prawa spadkowego traktowane są jak osoby względem siebie obce. Oznacza to, że w przeciwieństwie do małżonków, osoby te nie dziedziczą po sobie na podstawie ustawy. Jedyną podstawą dziedziczenia może być w ich przypadku testament. Dlatego też osoby żyjące w nieformalnych związkach, jeżeli mają wolę by to partner przejął składniki majątku po ich śmierci, powinny zadbać o możliwie wczesne uporządkowanie swoich spraw spadkowych. Mogą to zrobić poprzez sporządzenie testamentu i wskazanie w nim partnera jako spadkobiercy testamentowego. W przeciwnym wypadku, do spadku zostaną powołani członkowie rodziny zmarłego, a w ich braku spadek przejmie gmina lub Skarb Państwa.

 

Zaznaczyć należy, że powołanie do spadku na podstawie testamentu wyprzedza dziedziczenie ustawowe.

 

Warto także zwrócić uwagę na to, że sporządzając testament spadkodawca może powołać partnera do całości spadku, a może także skorzystać z instytucji zapisu windykacyjnego i przekazać tylko określony przedmiot wchodzący w skład spadku (np. mieszkanie). Wszystko zależy od jego woli, jednakże należy wiedzieć, że zapis windykacyjny dla swej skuteczności wymaga zawarcia go w testamencie sporządzonym w formie notarialnej.