Opolska Kancelaria

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Jarosiński, Kuliński i Partnerzy z siedzibą w Opolu funkcjonuje na rynku od 2001 r. - aktualnie wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 713973.

Kancelaria świadczy usługi prawne osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, starając się zapewnić Klientowi najkorzystniejsze rozwiązanie. Służymy wieloletnim doświadczeniem i bogatą wiedzą z różnych dziedzin prawa. Swój dotychczasowy sukces Kancelaria zawdzięcza ciągłemu rozwojowi. Dzięki temu Kancelaria cieszy się zaufaniem i rekomendacjami szerokiej grupy Klientów.

Każda obsługa prawna świadczona przez Kancelarię jest dostosowana do indywidualnych potrzeb podmiotu, na rzecz którego jest świadczona i uwzględnia jego oczekiwania w tym zakresie.

Czym się zajmujemy

Jeśli ktoś nie chce oddać pożyczonych pieniędzy, nie zapłacił ceny sprzedaży bądź jest dłużnikiem z innego tytułu i zlecisz nam prowadzenie sprawy, Kancelaria w pierwszej kolejności wyśle w Twoim imieniu do dłużnika wezwanie do zapłaty. W braku reakcji Dłużnika uzasadnione będzie złożenie sprawy do sądu, co wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty sądowej w wysokości zależnej od wartości dochodzonego roszczenia oraz trybu postępowania (zależnego od rodzaju posiadanych dokumentów). W każdym przypadku wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidualnie.

Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma kłopoty z prawem karnym i potrzebuje obrońcy? Kancelaria dopilnuje, by przymus stosowany przez organy ścigania nie został nadużyty, a Sąd wydał sprawiedliwy wyrok. Obrońca będzie w kontakcie z Prokuraturą, w związku z czym wszystkie wiadomości o sprawie będą trafiały do Ciebie w szybki sposób. Do działania obrońcy potrzebne jest udzielenie pisemnego upoważnienia do obrony przez podejrzanego lub członka jego rodziny.

Jeśli jesteś na etapie rozpoczynania inwestycji budowlanej, jej bezpieczeństwo i powodzenie w dużej mierze zależą od dobrze skonstruowanej umowy o roboty budowlane. Umowa taka winna w należyty sposób zabezpieczać Twoje interesy. Do pełnej ochrony Twoich interesów konieczne jest ponadto posiadanie opieki prawnej w całym procesie inwestycyjnym. Stała opieka zapewni prawidłowość realizacji inwestycji i jej zgodność z umową. Nasza Kancelaria ma bogate doświadczenie w obsłudze inwestycji budowlanych. Praktyka uczy, że koszt takiej obsługi prawnej „zwraca się” inwestorowi wielokrotnie.
Dowiedz się więcej...

Nasza Kancelaria ma wieloletnie doświadczenie w zakładaniu i prowadzeniu wszelkich spółek prawa handlowego. Dostosujemy rozwiązania umowy spółki do indywidualnych potrzeb, proponując jednocześnie odpowiednie rozwiązania na przyszłość. Poprowadzimy cały proces rejestracji spółki, a także późniejszą jej obsługę, doradzamy w zakresie spełnienia wymogów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Jeśli mieszkasz za granicą i masz problem natury prawnej, rozwiążemy go „na odległość”. Mailem prześlemy pełnomocnictwo, które sobie wydrukujesz, podpiszesz i prześlesz zwrotnie do Kancelarii. Od tego momentu Kancelaria będzie Cię reprezentowała w zleconej sprawie. Nie będzie konieczne Twoje osobiste stawiennictwo, chyba że taki będzie wymóg procesowy.

Postępowanie rozwodowe przeprowadza się co do zasady przed sądem okręgowym ostatniego miejsca zamieszkania małżonków. W celu reprezentowania Ciebie przez Kancelarię, konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa oraz dostarczenie aktu małżeństwa oraz ewentualnie aktów urodzenia dzieci. Przesłanką konieczną uzyskania rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Oczywiście pomożemy w ustaleniu czy owe przesłanki zachodzą.
Czytaj więcej na naszym portalu wyspecjalizowanym w prawie rozwodowym i rodzinnym...

Kancelaria oferuje szeroki wachlarz usług prawnych dla podmiotów gospodarczych. Służymy wieloletnim doświadczeniem i bogatą wiedzą z różnych dziedzin prawa. Każda obsługa prawna świadczona przez Kancelarię jest dostosowana do indywidualnych potrzeb podmiotu, na rzecz którego jest świadczona i uwzględnia jego oczekiwania w tym zakresie.

Gdy na skutek wypadku przy pracy, wypadku komunikacyjnego czy błędu lekarskiego, nastąpił trwały rozstrój zdrowia u Ciebie lub Twoich najbliższych albo skutkiem takiego zdarzenia jest śmierć osoby bliskiej, przysługuje Tobie oraz Twoim bliskim (w zależności od stopnia pokrewieństwa) odszkodowanie, a także zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Wysokości te są bardzo zróżnicowane i zależne od konkretnego przypadku. Mogą się wahać od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych. W celu reprezentowania Ciebie przez Kancelarię, konieczne będzie udzielenie pełnomocnictwa oraz skompletowanie jak najpełniejszej dokumentacji medycznej wykazującej poniesiony uszczerbek na zdrowiu, ból i cierpienie oraz poniesiona szkodę.

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku przeprowadza się w sądzie rejonowym właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. W celu reprezentowania Ciebie przez Kancelarię, konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa oraz dostarczenie aktu zgonu oraz aktów stanu cywilnego uczestników postępowania oraz ewentualnego testamentu. Po uprawomocnieniu się stwierdzenia nabycia spadku może wystąpić konieczność przeprowadzenia działu spadku, w czym również chętnie pomożemy.
Czytaj więcej na naszym portalu wyspecjalizowanym w prawie spadkowym...

W sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń odmawia wypłacenia odszkodowania w całości lub w części, albo chce rozliczyć szkodę jako całkowitą, konieczne jest ustalenie rzeczywistej wysokości szkody. Wysokość szkody może być ustalona za pomocą kosztorysu naprawy sporządzonego przez odpowiedni warsztat lub przy użyciu opinii biegłego rzeczoznawcy. W celu reprezentowania Ciebie przez Kancelarię, konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa oraz dostarczenie do Kancelarii takiej wyceny.

Zgodnie z najnowszymi trendami w zakresie odpowiedzialności społecznej biznesu Kancelaria współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi i społecznymi, które działają na terenie województwa opolskiego. Do wspieranych przez nas organizacji należą:
  • Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi
  • Klub Sportowy Małapanew Ozimek
  • Stowarzyszenie Razem dla kultury
  • Stowarzyszenie Polski Sport 2024
  • Stowarzyszenie na rzecz rozwoju treningu bramkarskiego na świecie

Nasze specjalistyczne serwisy

Najlepsi według Oferteo.pl

Miło nam poinformować, że portal Oferteo.pl przyznał naszym usługom nagrodę "Najlepsi 2018"
i ocenił nas najwyżej w kategorii adwokatów w Opolu.
Dziękujemy!

Nasz zespół

Roman Jarosiński
radca prawny - partner tytularny
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu - nr wpisu OP-654/99. Prezes Sądu Arbitrażowego przy Opolskiej Izbie Gospodarczej. Prawnik Roku Opolszczyzny w 2011r. Zajmuje się prawem cywilnym, prawem gospodarczym, prawem budowlanym oraz obsługą inwestycji.
Przemysław Kuliński
adwokat - partner tytularny
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Izby Adwokackiej w Opolu - nr wpisu 95. Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Opolskiej Izbie Gospodarczej. Zajmuje się prawem karnym, w tym obroną w sprawach karnych gospodarczych oraz karnoskarbowych, a także prawem spółek handlowych.
Michał Bartosiński
radca prawny - partner
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu - nr wpisu OP-1250. W latach 2012-2015 wykładowca akademicki. Zajmuje się prowadzeniem procesów cywilnych, jak też postępowań administracyjnych i podatkowych, a także sprawami cudzoziemców.
Małgorzata Krukowska
prawnik
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Autorka pracy magisterskiej pod tytułem "Konsument na rynku usług bankowych w kontekście wybranych czynności bankowych". Do jej zainteresowań zawodowych należy prawo konsumenckie, w szczególności sytuacja konsumentów na rynku usług finansowych, prawo rodzinne, a także zagadnienia związane z postępowaniem egzekucyjnym.
Małgorzata Sofronów
aplikant radcowski
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, który ukończyła z wyróżnieniem. W roku akademickim 2016/2017 wykładowca akademicki. Członek okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. W Kancelarii zajmuje się prawem spółek handlowych, prawem korporacyjnym z uwzględnieniem procesów rejestracji podmiotów gospodarczych, jak również prawem rodzinnym. W zakresie jej zainteresowań pozostają także zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych, dóbr osobistych i prawa autorskiego.
Magdalena Mazurek
aplikant radcowski
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Autorka pracy magisterskiej z zakresu postępowania karnego. Zdobywała doświadczenie praktyczne m.in. w Sądzie Rejonowym w Nysie, Sądzie Okręgowym w Opolu oraz Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu. Do zakresu jej zainteresowań należy prawo karne, prawo spadkowe, prawo pracy oraz tematyka związana z prawem międzynarodowym.
Paulina Polte
aplikant radcowski
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Autorka pracy magisterskiej pod tytułem "Prawno-finansowe aspekty wspierania właścicieli nieruchomości zabytkowych przez Państwo". Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. Do jej zainteresowań zawodowych należy prawo ochrony zabytków, prawo spółek handlowych oraz prawo spadkowe.
Andrzej Repetowski
kierownik działu windykacji
Absolwent Wydziału Marketingu i Zarządzania Uniwersytetu Opolskiego, specjalizacja: zarządzanie zasobami ludzkimi.
Pamela Feszczuk
asystent zarządu
Absolwentka Instytutu Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Opolskiego. Zajmuje się obsługą administracyjną Kancelarii.
Dominika Krzyszkowska
asystent zarządu
Absolwentka Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej, który ukończyła z wyróżnieniem. Magister inżynier logistyki. Zajmuje się obsługą administracyjną Kancelarii.

Kariera

adwokat Opole radca prawny w Opolu kancelaria adwokacka rozwody spadki prawo budowlane prawo karne odszkodowania mecenas
Chcesz podjąć pracę lub odbyć praktyki zawodowe w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Jarosiński, Kuliński i Partnerzy?
Prześlij swoje CV i list motywacyjny na adres:
kancelaria@jk.opole.pl
Skontaktujemy się z Tobą.

Kontakt

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby, we wszystkie dni robocze (poniedziałek - piątek), w godzinach od 8:00 do 17:00.

Kancelaria Adwokatów
i Radców Prawnych
Jarosiński, Kuliński i Partnerzy
ul. Waryńskiego 2

45-047 Opole

E-mail: kancelaria@jk.opole.pl

Dane firmy:
NIP: 7543168405
Bank Spółdzielczy w Leśnicy
74 8907 0008 2012 7500 6862 0001

Telefony:
biuro
tel. 077 456 56 21
lub tel./fax: 077 456 56 11

Roman Jarosiński
tel. kom.: 501 35 90 35

Przemysław Kuliński
tel. kom.: 509 202 890

Michał Bartosiński
tel. kom.: 604 259 010

prawnik Opole Facebook

Znajdziesz nas też na Facebooku

adwokat Opole linkedin

...oraz na LinkedIn